Εργαστήριο Διαδικτυακών Υπηρεσιών & Ασφάλειας Πληροφοριών

Καλώς ήλθατε στο εργαστήριο WeSIS.

Πληροφορίες

Το εργαστήριο WeSIS δημιουργήθηκε το 2017.

Σκοπός (σε συντομία)

Το εργαστήριο WeSIS στοχεύει στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας μέσω εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, τη διαβούλευση και την ανάπτυξη έργων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Ερευνητικά πεδία

Διεξάγουμε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα ακόλουθα ερευνητικά πεδία.Πρόεδρος

Κωνσταντίνος (Κώστας) Ο Ράντος είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου WeSIS και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Konstantinos Rantos